Bruger- og pårørenderåd

Der er et bruger- og pårørenderåd (BPR) på alle plejecentrene i Roskilde. Det er der så længe, at der er kandidater, der ønsker at indgå i rådene. Rådet bliver valgt for 2 år ad gangen.

Bruger- og pårørenderådet på Kristiansminde

BPR samarbejder med centerledelsen om at skaffe endnu bedre resultater til glæde for beboerne.

BPR tager sager op, som har generel interesse og betydning for beboere, pårørende og medarbejdere, fx:

 • Medvirken ved fastlæggelsen af retningslinjer for den daglige pleje- og omsorgsindsats
 • Styrkelse af dialogen mellem beboere/pårørende og medarbejdere/kommunen
 • Udtalelse om tilsyn til Sundheds- og Omsorgsudvalget
 • Inddragelse i samarbejdet om generelle forhold om beboernes trivsel.
 • Deltagelse i et årligt møde for alle beboere og deres pårørende

BPR drøfter ikke spørgsmål, som vedrører enkeltpersoner, fx:

 • Ændring af den kompetence, som ledelsen har
 • Den enkelte medarbejders arbejde
 • Den enkelte beboers pleje

BPR mødes fem gange om året.

Bruger- og pårørenderådet på Demenscenter Kristiansminde:

 • Anne Gregersen, formand
  Søtoften 1, Svogerslev, Tlf. 5224 8662
 • Lilian Andersen, næstformand
 • Jette Schjoldan
 • Per Udsen
 • Conni Haugbølle
 • Hermand Pedersen
 • Anna Jørgensen, suppleant
 • Gert Larsen, suppleant
 • Betina Dal, suppleant og kasserer
 • Randi Pelck, suppleant
 • Flemming Friis Larsen, Ældrerådet

Centerleder Anders Christensen deltager i BPR's møder.