Kristiansmindes Venner

Kristiansmindes venner er en støtteforening af pårørende og andre interesserede. De arrangerer bl.a. diverse arrangementer.

Kontaktinformation

Kristiansmindes venner

Navn:    

E-mail:

Telefon:

Rolle:

 

 

 

 

Kirsten Smidt Hansen kish@hansenpost.dk 20879461 Formand + grafisk booker
Jytte Daniél Skov jytte.daniel@gmail.com 30512246 Kasserer + kontakt
Irene Lundh irenelundh@gmail.com 40853071 Næstformand
Lykke Johansen lykke-johansen@outlook.dk 40920250 Bestyrelse
Randi Pelck randi@pelck.dk 25783851 Bestyrelse + referent
Lilian Andersen lilian.andersen2210@gmail.com 25115672 Bestyrelse
Hanne Poulsen hanne@skumbanan.dk 21969304 Bestyrelse + frivillige
Kirsten Christensen kirsten.mogens.due@gmail.com 21266531 Bestyrelsessuppleant + frivillig
Anna Jørgensen anelmajo@webspeed.dk 20763469 Bilagsgodkender + frivillig
John Nielsen john-nielsen@hotmail.com 20315761 Bilagsgodkender