Velkommen til Kristiansminde

"Det handler om dig og dit liv". På Demenscenter Kristiansminde får du mulighed for at leve dit liv meningsfuldt og værdigt. Vi fokuserer på din livskvalitet - glæde, hygge, trivsel samt oplevelser og aktiviteter i trygge og omsorgsfulde rammer.

Om Kristiansminde

Demenscenter Kristiansminde ligger mellem Roskilde og Svogerslev i naturskønne omgivelser. Centret er fra 2005 og kendetegnes af de lave bygninger og røde tage, som kan ses på lang afstand.

I 2021 blev Kristiansminde etableret som et demenscenter. Det gjorde vi for at skabe de optimale rammer for borgere med demens og deres pårørende.

Det meningsfulde hverdagsliv er vores fundament

Fundamentet for indsatsen på Kristiansminde er det meningsfulde hverdagsliv. Udgangspunktet for hverdagen er borgernes ønsker og behov, og hvad der giver mening for den enkelte.

De pårørende bliver ofte involveret, hvis borgeren ønsker det, eller hvis borgeren ikke selv kan varetage egne interesser.

Livsværdi og kvalitet for den enkelte borger

Vi opfordrer til, at du eller dine pårørende har skrevet lidt ned om dit liv, når du flytter ind. Vi vil gerne vide hvor du er født, hvilket erhverv og interesser, der har præget dit liv, mm.. Udfyld gerne "Min livshistorie" nedenfor.

Lav også gerne et album med billeder fra dit liv, hvor du også angiver, hvem der er på billederne, og hvor billederne er taget.